נזלת אלרגית

נוגדני IgG4 כנגד אלרגנים מנטרלים תגובה אלרגית מתווכת IgE

החוקרים מצאו כי עיכוב הפעלת תאי B מתווכת IgE קשור בתוצאים קליניים בטיפול אימוני תת-עורי כנגד אבקני דשא

אלרגיה לדשא (צילום: אילוסטרציה)
אלרגיה לדשא (צילום: אילוסטרציה)

טיפול אימוני תת-עורי כנגד אבקני דשא (Grass pollen subcutaneous immunotherapy-SCIT) קשור באינדוקציה של נוגדני IgG4 המעכבים קשירה מתווכת אלרגנים של IgE לתאי B. מטרת המחקר הייתה לבחון האם SCIT מוביל לאינדוקציה של נוגדני IgG4 נאזליים ספציפיים לאלרגן עם פעילות מעכבת הקשורה בתגובה קלינית.

המחקר בוצע כמחקר חתך מבוקר. דגימות נוזלים מחלל האף ומהדם נאספו במהלך עונת אלרגיה לאבקני דשא מ-10 מטופלים שקיבלו SCIT, י13 מטופלים אלרגיים (עם ריניטיס אלרגית עונתית) שלא טופלו ו-12 משתתפי ביקורת שאינם אטופיים. רמות IgE ו-IgG4 נאזליות ובדם כנגד מרכיבי Phleum pretense נמדדו באמצעות ערכה ייעודית.

החוקרים מצאו כי רמות נוגדי IgE ספציפיים כנגד Phl p 1 ו-Phl p 5 היו מוגברות באנשים עם SAR לעומת האנשים שאינם אטופיים (p<0.001) ומטופלים שקיבלו SCITי(p<0.001 עבור רמות נאזליות ו-p=0.073 עבור phl p 5 בסרום). רמות IgG4 נאזליות היו מוגברות בקבוצת ה-SCIT לעומת אלו בקבוצת הריניטיס האלרגית העונתית במהלך תקופת האלרגיה לעומת תקופות אחרות. פעילות מעכבת של IgG בנוזל נאזלי ובסרום הייתה מוגברת באופן מובהק סטטיסטית בקבוצת ה-SCIT לעומת קבוצת הריניטיס האלרגית העונתית. העוצמה של הפעילות המעכבת הייתה 93% בנוזל הנאזלי לעומת 66% בסרום ועברה היפוך לאחר ריקון ה-IgG. הן בנוזל הנאזלי והן בסרום, הפעילות המעכבת של IgG הייתה תואמת לתסמינים קליניים. תאי B רגולטוריים מסוג IL-10 היו מוגברים בעונת האלרגיה לעומת מחוץ לעונה בקבוצת ה-SCIT.

החוקרים מסכמים כי בפעם הראשונה הודגם כי הפעילות המעכבת של IgG4 תואמת לתגובה הקלינית של אימונותרפיית אלרגנים במטופלים עם ריניטיס אטופית עם וללא אסתמה.

מקור: 

Shamij, M.H. et al. (2019). The Journal of Allergy and Clinical Immunology. 143(3), 1067

 

נושאים קשורים:  נזלת אלרגית,  אלרגיה לדשא,  נוגדנים,  תגובה קלינית,  מחקרים
תגובות