מחקרים

ההיצמדות לאינפליקסימאב לעומת אדלימומאב כטיפול בקוליטיס כיבית

החוקרים מצאו כי שיעורי ההיצמדות לשני הטיפולים הינם דומים אך שימוש במקביל לטיפול קו ראשון ב-5-אימונסליצילאטים מגביר את ההיצמדות

אינפליקסימאב ואדלימומאב נמצאות בשימוש נרחב לטיפול בקוליטיס כיבית. עם זאת, ישנם פרסומים מעטים בנוגע להיצמדות לתרופות אלו בקרב מטופלים עם קוליטיס כיבית.

מחקר זה השווה בין שיעורי ההיצמדות לטיפול עם אינפליקסימאב ואדלימומאב וביקש לזהות מאפיינים הקשורים בהיצמדות כמו גם להעריך את הסיבות בגינן מטופלים עם קוליטיס כיבית הפסיקו את הטיפול. החוקרים ביצעו מחקר עוקבה חד-מרכזי רטרוספקטיבי אשר העריך מטופלים עם קוליטיס כיבית שטופלו עם אינפליקסימאב ואדלימומאב במשך שישה חודשים לפחות בין יוני 2002 למאי 2018.

משך המעקב החציוני אחר המשתתפים היה 5.4 שנים (טווח בין-רבעוני, 3.2-8.3). עבור טיפול עם נוגדי TNF כקו ראשון, נאספו נתונים מ-160 מטופלים. משך ההיצמדות הממוצע לטיפול היה 3.4 (סטיית תקן- 3.5) ו-2.1 (2.0) בקבוצת האינפליקסימאב ואדלימומאב, בהתאמה (p=0.24). שימוש במקביל ב-5-אמינוסליצילאט קושר עם היצמדות גבוהה יותר למעכבי TNF מדור ראשון בכלל אוכלוסיית המחקר (יחס סיכונים, 0.5; רווח בר-סמך 95%, 0.3-0.8; p=0.002). עבור מעכבי TNF כקו שני, נאספו נתונים מ-43 מטופלים. משך ההיצמדות הממוצע לטיפול היה 2.0 (סטיית תקן- 1.7) ו-3.2 (3.1) בקבוצת האינפליקסימאב ואדלימומאב, בהתאמה (p=0.95). לא נמצאו מאפיינים הקשורים בהיצמדות גבוה לטיפול עם מעכבי TNF כקו שני.

החוקרים מסמכים כי שימוש באינפליקסימאב ואדלימומאב מוביל לשיעורים דומים של היצמדות לטיפול כקו ראשון או שני. שימוש ב-5-אמינוסליצילאטים במקביל למעכבי ה-TNF נמצא קשור בהיצמדות גבוה יותר לטיפול קו ראשון.

מקור: 

Pouillon, L. et al. (2019). Inflammatory Bowel Diseases. 25(5), 945

נושאים קשורים:  מחקרים,  קוליטיס כיבית,  היצמדות לטיפול מעכבי TNF,  אינפליקסימאב,  אדלימומאב,  5-אימונסליצילאטים
תגובות