אנפילקסיס

תגובות אלרגיות של ילדים במהלך טיפול חיסוני ברגישות לחלב פרה

מחקר אקראי ומבוקר זה בחן את אופי ותדירות התגובות האלרגיות שמתרחשות בקרב ילדים שעוברים טיפול חיסוני פומי ברגישות לחלב פרה, כולל אפיון גורמי סיכון לתגובות אלרגיות אנפילקטיות

מחקר זה התמקד בתופעות הלוואי של טיפול חיסוני פומי ברגישות לחלב פרה (Cow's milk oral immunotherapy), בעזרת הגדרות מוסכמות לאנפילקסיס (Anaphylaxis) שנגרם על ידי מזון.

מטרתו של מחקר זה הייתה להעריך את הסיכון לתגובות אלרגיות, ולזהות את גורמי הסיכון הקשורים לסיכון מוגבר לתגובות אלרגיות אנפילקטיות בקרב ילדים במהלך טיפול חיסוני פומי ברגישות לחלב פרה.

התיקים הרפואיים של ילדים שהיו תחת טיפול חיסוני פומי ברגישות לחלב פרה נסקרו בקפידה. תגובות אלרגיות הוגדרו כתגובה אלרגית באיבר בודד, ותגובות אלרגיות אנפילקטיות הוגדרו כמעורבות של 2 מערכות איברים ו/או תת-לחץ-דם כתגובה לחלבון חלב פרה. נעשה שימוש בסטטיסטיקה תיאורית בכדי לייצג נתונים דמוגרפיים, היארעות, מאפייני תגובה, ותחלואות נלוות. בוצע ניתוח פואסון (Poisson) בכדי להעריך את גורמי הסיכון הקשורים לתגובות אלרגיות אנפילקטיות.

מתוך 41 ילדים שעברו טיפול חיסוני פומי ברגישות לחלב פרה, 11 חדלו את הטיפול (26.8%). הגיל הממוצע בזמן מבחן התגר היה 12.1 שנים (סטיית תקן 3.6, כמחצית מהמשתתפים היו זכרים [56.1%]). המספר הממוצע של תגובות אלרגיות אנפילקטיות לכל מטופל היה 6.0 (סטיית תקן 3.5), לעומת 17.4 (סטיית תקן 11.9) תגובות אלרגיות שאינן אנפילקטיות לכל מטופל. בקרב המשתתפים שחדלו את הטיפול החיסוני, המספר הממוצע של תגובות אלרגיות אנפילקטיות למטופל היה 8.3 לעומת 5.1 בקרב אלה שלא הפסיקו את הטיפול. תגובות אלרגיות אנפילקטיות היו תדירות יותר אצל ילדים שבמצבם הבסיסי הציגו רמות גבוהות יותר של IgE סגוליים לאלפא-לקטאלובמין (α-lactalbumine) ולקזאין (Casein, 1.11, רווח בר-סמך 95%, 1.01-1.22, ו-1.01, 1.0-1.03, בהתאמה). ילדים שסבלו מגרב (אקזמה) שחלפה ורמות גבוהות יותר של IgE סגוליים לאלפא-לקטאלבומין במצב הבסיסי (0.13, רווח בר-סמך 95%, 0.04-0.46, ו-0.96 רווח בר-סמך 95%, 0.94-0.99, בהתאמה) היו בסבירות נמוכה יותר לפתח תגובות אלרגיות אנפילקטיות.

החוקרים הסיקו שלמרות שרוב התגובות האלרגיות שמתרחשות במהלך טיפול חיסוני פומי ברגישות לחלב פרה אינן אנפילקטיות, תגובות אלרגיות אנפילקטיות קורות באופן תדיר. נדמה שילדים עם רמות גבוהות יותר של IgE סגוליים לאלפא-לקטאלבומין ולקזאין במצבם הבסיסי, מצויים בסיכון מוגבר לתגובות אלרגיות אנפילקטיות במהלך טיפול חיסוני זה.

מקור:

De Schryver, S. et al. (2019). The Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice. 7(6):1912-1919 

נושאים קשורים:  אנפילקסיס,  אלרגיה לחלב,  טיפול חיסוני,  מחקרים
תגובות