מטבוליזם

תפקוד מיטוכונדריאלי ומטבוליזם בתאי T במטופלים עם טרשת נפוצה מתקדמת

חוקרים סבורים כי ישנם הבדלים משמעותיים בתאי ה-T בין חולי טרשת נפוצה מתקדמת ראשונית לשניונית

מטופלים עם טרשת נפוצה ראשונית מתקדמת ושניונית מתקדמת, מציגים עלייה קבועה במספר תאי ה-T המסייעים מסוג Th1, תאי T ציטוטוקסיים מסוג 1 ותאי Th17 בדם ההיקפי. עובדה זו תומכת בהשערה שהפאזה הפרוגרסיבית של המחלה, מאופיינת בהפעלה חיסונית היקפית קבועה. בהתבסס על כך שההפעלה והתפקוד של תאי T קשורים באופן הדוק לפרופיל המטבולי שלהם, החוקרים בדקו את התפקוד המיטוכונדריאלי והשינויים המטבוליים, בתתי אוכלוסיות של תאי T, בעוקבה של נבדקים עם טרשת נפוצה מתקדמת.

החוקרים אספו תאי T ממטופלים עם טרשת נפוצה מתקדמת ואפיינו בהם פרוליפרציה נמוכה ועלייה בכמות התאים שהשיגו התמיינות סופית או הוגדרו כ"עייפים". תאי T מחולים עם טרשת ראשונית מתקדמת, היו בעלי שיעורי צריכת חמצן וחומציות חוץ תאית נמוכים יותר, אל מול מסת מיטוכונדריה, פוטנציאל ממברנה ונשימה תאית נמוכים יותר, בהשוואה לנבדקים עם טרשת נפוצה שניונית מתקדמת. זאת ועוד, מצאו החוקרים ביטוי מופחת של פקטורי שעתוק התומכים בנשימה התאית ונטייה גבוהה יותר לעבור לגליקוליזה בתגובה לגירוי. בנוסף, תאי T אפקטורים שהינם תאי זכרון, אופיינו בחולי טרשת ראשונית מתקדמת ברמות גבוהות יותר של נשא גלוקוז מסוג 1, וביטוי גבוה יותר של גנים התומכים בגליקוליזה, בהשוואה לחולי טרשת שניונית מתקדמת.

החוקרים הגיעו למסקנה כי הנתונים מציעים הבדלים משמעותיים, הקיימים במאפיינים הפנוטיפיים והמטבוליים של תאי ה-T בדמם של החולים, בין טרשת נפוצה ראשונית מתקדמת לשניונית מתקדמת. זאת על אף ששני הפנוטיפים הקליניים, נחשבים חלק מהביטוי של אותה המחלה.

מקור: 

De Biasi, S. et al. (2019). European Journal of Immunology. https://doi.org/10.1002/eji.201948223

נושאים קשורים:  מטבוליזם,  טרשת נפוצה,  מיטוכונדריה,  תאי T,  מחקרים
תגובות