חסר חיסוני ראשוני

מהי ההיארעות של אשפוזים דחופים בקרב הסובלים מחסר חיסוני ראשוני?

מחקר פרוספקטיבי רב-מרכזי שנערך בצרפת סקר במשך שנה אשפוזים לבתי חולים, מתוך כוונה לאפיין ולתאר אשפוזי חירום דחופים לבתי חולים בגין חסר חיסוני ראשוני

צמיד זיהוי לחולה באשפוז. אילוסטרציה

מטופלים הסובלים מחסר חיסוני ראשוני נמצאים בסיכון לסיבוכים משמעותיים. עם זאת, קיים מידע חלקי בלבד בנוגע להיארעות והגורמים של אשפוזי חירום לבתי חולים. מטרתו הראשוני של מחקר זה הייתה לתאר אשפוזי חירום לבתי חולים של מטופלים הסובלים מחסר חיסוני ראשוני, מתוך כוונה לזהות מאפייני מטופלים הנמצאים בסיכון.

מחקר פרוספקטיבי-תצפיתי זה נמשך 12 חודשים, ובוצע במספר מרכזים רפואיים בצרפת. המחקר התבסס על רשת CEREDIH למרכזי הפנייה אזוריים לחולי חסר חיסוני ראשוני בין נובמבר 2010 לאוקטובר 2011. במחקר נכללו כל בעלי חסר חיסוני ראשוני שנזקקו לאשפוז דחוף לבית חולים.

תועדו 200 אשפוזים של 137 מטופלים (73 מבוגרים, 64 ילדים, ל-53% מתוכם היה חסר בנוגדנים). 30 אשפוזים היו של 16 מושתלי תאי גזע של מערכת הדם (המטופויטים). מתוך 170 האשפוזים האחרים, 149 (85%) היו קשורים לזיהומים חריפים (72 מקרים של זיהומים בדרכי הנשימה [36%], 34 מקרים של זיהומים במערכת העיכול [17%]). שבעים ושבעה אחוזים מהאשפוזים התרחשו במהלך החורף או האביב (בין דצמבר למאי). שיעור התמותה בתוך בית החולים היה 8.8% (12 מטופלים). מקרי המוות היו קשורים לזיהום חמור ב-11 מקרים (8%), ולימפומה כתוצאה מזיהום בנגיף אפשטיין-באר במקרה אחד. למטופלים להם היה צנתר ורידי מרכזי (19 מטופלים, 13.9%) הייתה סבירות גבוהה יותר באופן מובהק להתאשפז עקב זיהום (94.7%), ביחס לסיבות שאינן זיהומיות (5.3%, P=0.04).

החוקרים סיכמו שנתוניהם מראים שההיארעות השנתית של אשפוזים דחופים בקרב חולי חסר חיסוני ראשוני היא 3.4%. הסיבה המובילה לאשפוזים דחופים הייתה זיהום חריף, ונוכחות של צנתר ורידי מרכזי הייתה קשורה לסיכון מוגבר באופן מובהק לאשפוז בגין אירוע זיהומי.

מקור: 

Coignard-Biehler, H. et al. (2019). Journal of Clinical Immunology. 39(7):702-712

נושאים קשורים:  חסר חיסוני ראשוני,  אשפוז דחוף,  זיהום,  מחקרים
תגובות