אנפילקסיס

מהם גורמי הסיכון לאנפילקסיס של נשים בהריון במהלך אשפוז?

מחקר רטרוספקטיבי זה סקר את כל האשפוזים בזמן הריון ואת כל התגובות האנפילקטיות שהתרחשו בארצות הברית על פני עשור, בכדי לאפיין את גורמי הסיכון לאנפילקסיס בזמן אשפוז של נשים בהריון

הריון. צילום אילוסטרציה

אנפילקסיס (Anaphylaxis) בהריון הוא סיבוך נדיר וחמור של ההריון, שלא נלמד דיו. מטרתו של מחקר זה הייתה לתאר את ההיארעות והמגמות הזמניות, ולזהות את גורמי הסיכון האפשריים, של אשפוזים הקשורים לאנפילקסיס בזמן הריון בארצות הברית.

על ידי סקירה של מדגם המאושפזים בארצות הברית בין השנים 2004-2014, בוצע זיהוי של כל האשפוזים בזמן הריון ושל כל תגובה אנפילקטית, בעזרת קודים של המהדורה התשיעית המותאמת קלינית של סיווג המחלות הבינלאומי (ICD). חושבו שיעורי ההיארעות השנתיים של אנפילקסיס בזמן הריון. נעשה שימוש במודלים של רגרסיה לוגיסטית בכדי להעריך גורמי סיכון לאנפילקסיס בזמן הריון, והנתונים הוצגו כיחסי סיכויים עם רווחי-סמך של 95%.

בין השנים 2004-2014, שיעורי ההיארעות של אנפילקסיס בזמן הריון היו 3.8 (רווח בר-סמך 95%, 3.4-4.2) לכל 100,000 אשפוזים בזמן הריון. ההיארעות לא השתנתה סטטיסטית במהלך התקופה שבין 2004 ל-2014. לאחר התאמה, 3 גורמים הגבירו את הסיכויים לאנפילקסיס בזמן הריון: לידה בניתוח קיסרי (יחס סיכויים מותאם 4.19, רווח בר-סמך 95%, 3.28-5.35) בהשוואה ללידה שלא דרשה ניתוח קיסרי; רקע של תגובה אלרגית (יחס סיכויים מותאם 4.05, רווח בר-סמך 95%, 2.64-6.23) בהשוואה להיעדר תגובות אלרגיות ברקע; מוצא גזעי שחור (יחס סיכויים מותאם 1.57, רווח בר-סמך 95%, 1.15-2.15), או מוצא גזעי אחר (יחס סיכויים מותאם 1.69, רווח בר-סמך 95%, 1.08-2.63) בהשוואה למוצא גזעי לבן.

החוקרים הסיקו שלמרות השיעורים המוגברים של ניתוחים קיסריים בארצות הברית ומתן התרופות הנלווה אליהם, לא נצפתה עדות לכך ששיעורי האנפילקסיס נמצאים גם הם בעלייה. לידה בניתוח קיסרי ורקע הכולל תגובה אלרגית מאפשרים את הזיהוי של נשים הנמצאות בסיכון לאנפילקסיס. לא לכל הנשים היו גורמי סיכון ברורים, ותמיד נדרשות הכנות מתאימות לניהול מתוזמן של האירוע הלא-שכיח הזה.

מקור: 

McCall, SJ, Kurinczuk, JJ, Knight, M. (2019). The Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice. 7(8):2606-2612.e3

נושאים קשורים:  אנפילקסיס,  הריון,  ניתוח קיסרי,  גורמי סיכון,  מחקרים
תגובות