מחקרים

בדידות גורמת לתגובה דלקתית מוגברת לתגר חיסוני מוסכם

במחקר מבוקר זה ניסו החוקרים לבחון האם וכיצד תחושות בדידות חזקות יותר משפיעות על התגובה הדלקתית לתגר חיסוני סטנדרטי בקרב צעירים בריאים

הקשר המבוסס שבין בדידות לתוצאי בריאות ירודים עשויה לנבוע מאסדרה משתנה של תגובות דלקתיות. מחקר זה בחן האם בדידות חזתה את התגובה הדלקתית לתגר חיסוני מוסכם.

המחקר היה מבוקר, בעל סמיות כפולה, והסתמך על השוואות בין המטופלים לבין עצמם (Within-subject). נכללו בו 40 גברים בריאים (גיל ממוצע 25, סטיית תקן 5) שקיבלו חיסון לסלמונלה-טיפי (0.025 מיליגרם, חיסון מסוג Typhim Vi, תוצרת Sanofi Pasteur, UK), ותכשיר אינבו (תמיסת מלח, סליין) בשני אירועים נפרדים. בדידות הוערכה בעזרת מדד R-UCLA הייעודי.

ניתוחי רגרסיה הראו שאלה שדיווחו על תחושות בדידות חזקות יותר הציגו תגובה מוגברת של אינטרלוקין-6 (מדד ביתא=0.564, רווח בר-סמך 95%, 0.003-0.042, P<0.05). בקשר נותר בעינו גם לאחר התאמה לגורמים מבלבלים אפשריים כמו גיל, איכות שינה, גורמים חברתיים-רגשיים, וגורמים בריאותיים.

החוקרים הסיקו שממצאים אלה עומדים בקו אחד עם ראיות לכך שבדידות עשויה לשנות את התגובתיות של מערכת החיסון, מה שמצביע על מסלול ביולוגי-התנהגותי אפשרי המקשר בין בדידות לבריאות לקויה.

מקור: 

Balter, LJT. et al. (2019). Brain, Behavior, and Immunity. doi: 10.1016/j.bbi.2019.08.196

נושאים קשורים:  מחקרים,  בדידות,  מערכת החיסון,  תגובה דלקתית,  חיסון טייפואיד
תגובות