אינפלואנזה

ריצוף דנ"א חושף תגובה חיסונית בחולי COVID-19 ובחולי שפעת

מחקר זה חושף את הקשר בין ריצוף ברמת התא הבודד של תאים מונונוקליאריים מדם פריפריאלי לבין תגובה חיסונית ברורה בחולי COVID-19 ובחולי שפעת

27.08.2020, 18:01
נגיף הקורונה. אילוסטרציה

COVID-19 מהווה איום משמעותי על בריאות הציבור ברחבי העולם. אף על פי כן, ידוע מעט מאוד על ההשלכות של מחלה זו לעומת מחלות זיהומיות אחרות. במחקר זה החוקרים דיווחו על שעתוק ברמת התא הבודד לאורך זמן של תאים מונונוקליאריים שנאספו מדם פריפריאלי, הן מחולי COVID-19 והן מחולי שפעת מזן Aי(IAV).

במחקר נצפתה עלייה בתאי פלזמה הן בחולי COVID-19 והן בחולי IAV. בנוסף נצפתה עלייה ב-XAF1 ,TNF ו-FAS הגורמים לאפופטוזיס של תאי T בחולי COVID-19.

אנליזות נוספות שבוצעו במחקר חשפו דרכים ברורות לסימון תאי (signaling pathways) אשר מופעלות בחולי COVID-19י(STAT1 ו-IRF3) אל מול חולי IAVי(STAT3  ו-NFkB). בנוסף לכך, נחשפו הבדלים ניכרים בביטוי של פקטורים חשובים. פקטורים אלה כוללים עלייה יחסית של ביטויי IL6R ו-IL6ST בחולי COVID-19. עם זאת, עלייה דומה של ריכוזי IL-6 בהשוואה לחולי IAV, תמכה בתצפיות הקליניות שקיימים ציטוקינים פרו-דלקתיים בחולי COVID-19.

במחקר זה החוקרים מזהים את הקשר בין תאים מונונוקליאריים מדם פריפריאלי לבין דרכי תגובות חיסוניות מובהקות בחולי COVID-19 וחולי IAV.

מקור:

Zhu L. et al. (2020), Immunity In Press

נושאים קשורים:  אינפלואנזה,  שפעת,  אפופטוזיס,  ריצוף,  19-COVID,  מחקרים
תגובות