תפקודי ריאות

הקשר בין היחס בין נויטרופילים ללימפוציטים (NLR) לירידה בתפקודי הריאות והתפתחות COPD

הידע לגבי הקשר בין NLR לירידה בתפקודי הריאות והתפתחות COPD מוגבל. מחקר זה מצא כי NLR עשוי להיות ביו-מרקר רלוונטי קלינית הקשור לסיכון גבוה להתפתחות מצבים אלו

13.09.2020, 17:33

מחלת ריאות חסימתית כרונית (COPD) הינה נטל משמעותי על בריאות הציבור. היחס בין מס' הנויטרופילים למס' הלימפוציטים (neutrophil to lymphocyte ratio, NLR), הוא ביו-מרקר לדלקת ונמצא כקשור לתחלואה ולתמותה מ-COPD. עם זאת, הידע לגבי הקשר של יחס זה לירידה בתפקודי הריאות והתפתחות COPD מוגבל. מטרת מחקר זה היא לחקור את הקשר בין NLR לירידת תפקודי ריאות וסיכון להתפתחות COPD.

מחקר עוקבה אורך זה בדק גברים לבנים בני הגיל השלישי בארצות הברית במשך יותר מ-30 שנות מעקב. המחקר בדק את הקשר בין NLR לתפקודי ריאות, COPD והיפומתילציה של cg05575921, מרקר מתילציה של DNA, המשמעותי ביותר שנמצא כקשור לשינוי בתפקודי ריאה בתגובה לעישון. מחקר זה כלל 7,466 ביקורים של כ-1,549 משתתפים, שכל אחד מהם נבדק עד 13 פעמים בין השנים 1982 ל-2018. תת-קבוצה בעלת 1,411 משתתפים, כללה משתתפים ללא COPD בתחילת המחקר והם נבחרו לניתוח הקשר של NLR לבין COPD. הנתונים נותחו בין ספטמבר 2019 לינואר 2020.

בכל ביקור של המשתתפים נלקחו מהם בדיקות דם ונבדקה רמת ה-NLR ע"י ספירת דם אוטומטית. רמת המתילציה של cg05575921 נמדדה ב-DNA בדם של קבוצת משנה שכללה 1,228 ביקורים. התוצאים שנבדקו במחקר כללו תפקודי ריאות שנמדדו ע"י בדיקת נפח נשיפה מירבי בשנייה הראשונה (Forced expiratory volume in 1 second, FEV1) בליטרים, יכולת נשיפה מרבית לאחר שאיפה מרבית (Forced vital capacity, FVC) בליטרים, אחוז FVC שננשף בשנייה הראשונה (FEV1 / FVC) וקצב אמצע נשיפה מקסימלי (MMEF) בליטרים לדקה. בנוסף, נבדק התפתחות COPD בקרב הנבדקים, בשלב 2 לפחות ע"פ הקריטריונים של כינוס ה-Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Diseases. בכל ביקור של הנבדקים נמדדו שני התוצאים.

בקרב הנבדקים, נמצא כי לעלייה של יחידה אחת ב-NLR הייתה מובהקות סטטיסטית לירידה ממוצעת של 0.021 ליטרים (שגיאת תקן - 0.004) ב-FEV1,י0.016 ליטרים (שגיאת תקן - 0.005) ב-FVC,י0.29% (שגיאת תקן - 0.065%) ביחס FEV1 / FVC ו-3.65 ליטרים לדקה (שגיאת תקן - 0.916) ב-MMEF. שינויים ב-NLR עד כעשר שנים לפני היו קשורים לשינויים תואמים בתפקודי הריאות. יתרה מכך, עלייה ב-NLR הייתה קשורה לסיכוי גבוה יותר ב-9% ל-COPD (יחס הסיכויים - 1.09, רווח בר-סמך של 95% -1.03-1.15) לכל הביקורים וסיכון גבוה יותר ב-27% ל-COPD (יחס הסיכויים - 1.07, רווח בר-סמך של 95% - 1.07-1.51) בקרב משתתפים ללא COPD בתחילת המחקר. בנוסף, נמצא כי עלייה של יחידה אחת ב-NLR הייתה קשורה לירידה ממוצעת של 0.0048 (שגיאת תקן - 0.0021) בהיפומתילציה של cg05575921, מה שעשוי להיות המתווך לקשר השלילי בין דלקת הקשורה ל-NLR לתפקודי הריאות.

ממצאים אלה מראים כי NLR עשוי להיות ביומרקר רלוונטי קלינית הקשור לסיכון גבוה לפגיעה בתפקודי ריאות וחיזוי התפתחות COPD לבד או בשילוב עם בדיקת מתילציה של DNA.

מקור:

Gao X. et al. (2020) JAMA Network Open. 3(7):e2010350.

נושאים קשורים:  תפקודי ריאות,  ביומרקרים,  מחלת ריאות חסימתית כרונית,  מחלות דרכי אוויר,  מתילציה של DNA,  מן הספרות,  מחקרים,  יחס נויטרופילים ללימפוציטים
תגובות