אסתמה

מה מעלה את הסיכון לחלות בזיהומים נגיפיים של דרכי הנשימה?

החוקרים מצאו מספר משתנים כמו גיל, אסתמה, סמני דלקת ותגובות חיסוניות הקשורים לתדירות אירועי ההצטננות והראו גם כי גורמי הסיכון משתנים בין גברים ונשים

הצטננות. צילום אילוסטרציה

זיהומים נגיפיים בדרכי הנשימה הם לרוב שפירים אך הם עשויים לעורר התקף אסתמה. הגורמים הקשורים לתדירות של זיהומים בדרכי האוויר העליונות (הצטננות) אינם ברורים לחלוטין ולא ברור האם יש הבדל בין נשים וגברים מבחינת אותם גורמים.

מטרת המחקר הנוכחי הייתה לקבוע אילו משתנים חיסוניים וקליניים קשורים לתדירות של דיווחים עצמיים על זיהומים נשימתיים (הצטננות) ולצורך כל החוקרים גייסו 150 מטופלים עם אסתמה ו-150 נבדקי ביקורת. החוקרים בדקו את הקשר בין משתנים הקשורים לתגובה החיסונית האנטי-נגיפית: ביטוי הגנים של TLR 7/8י(Toll-like receptor), מספר ה-pDCי(Plasmacytoid dendritic cell) והאינטרפרון אלפא, ייצור TNFי(Tumor necrosis factor) ואינטרלוקין 12 לבין אסתמה, בניסיון למצוא הסבר לתדירות אירועי ההצטננות.

החוקרים מצאו כי מטופלים עם אסתמה דיווחו על יותר אירועי הצטננות בשנה (חציון של 3 בהשוואה ל-2: p<0.001) והציגו רמות בסיס נמוכות יותר של ביטוי הגן ל-TLR7 (יחס הסיכויים 0.12; p=0.02) בהשוואה לנבדקי הביקורת. כמו כן, נמצא הבדל בקשר בין משתנים רבים לבין התדירות של הצטננות בין גברים לנשים. בקרב נשים, ספירה גבוהה של נויטרופילים בדם (β=0.096, p=0.002) וגיל צעיר יותר (β=−0.017, p<0.001), אך לא חשיפה לילדים, נמצאו קשורים באופן בלתי תלוי לתדירות גבוהה יותר של הצטננות. בקרב גברים, נמצא כי ביטוי נמוך של TLR7י(β=−0.96, p=0.041) וביטוי גבוה של הגן CLEC4C (סמן של pDC;יβ=0.88, p=0.008) קשורים באופן בלתי תלוי לתדירות גבוהה יותר של הצטננות. בנוסף, נמצא קשר בלתי תלוי בין שליטה ירודה בתסמיני האסתמה לבין ביטוי גנטי מופחת של TLR8י(β=−1.4, p=0.036) ול-BMIי(Body mass index) גבוה יותר (β=0.041, p=0.004).

החוקרים הסיקו כי קיים קשר בין אסתמה, גיל, סמני דלקת ותגובה חיסונית אנטי-נגיפית בדם הפריפרי לבין התדירות של הצטננות. באופן מעניין, נמצא כי המשתנים הקשורים לתדירות של הצטננות שונים בין נשים לגברים.

מקור:

Murray, L.M. et al. (2020) European Respiratory Journal 56,4.

נושאים קשורים:  אסתמה,  הצטננות,  זיהומים נגיפיים,  זיהומים נשימתיים,  מחקרים
תגובות