דלקת חוליות מקשחת

גורמים מנבאים להתקדמות מחלה רדיוגרפית בדלקת חוליות מיקשחת

במחקר זה נמצא כי מאפיינים כגון מין, גיל, מדדי דלקת, נתוני בסיס ופעילות מחלה מהווים גורמי סיכון להתקדמות מחלה בקרב הסובלים מדלקת חוליות מיקשחת

Ankylosing Spondylitis, דלקת חוליות מקשחת (מקור: ויקיפדיה)

במחקר עוקבה תצפיתי שפורסם בכתב העת Arthritis Care & Research, חוקרים בחנו גורמים מנבאי החמרה ושיעורי התקדמות של דלקת שדרתית, בקרב מטופלים הסובלים מדלקת חוליות מיקשחת (AS). כמטרה משנית, החוקרים ניתחו את ההשפעה של טיפול עם מעכב גורם נמק גידול (TNFi) על התקדמות מחלה רדיוגרפית. במחקר השתתפו 350 מטופלי AS להם היה תיעוד רדיוגרפי צווארי ומותני ממצבם הבסיסי, וכן מביקורי מעקב. נזק רדיוגרפי הוערך על פי מדד ה- Stoke Ankylosing Spondylitis Spinal Scoreי(mSASSS). שינוי של 2 יחידות mSASSS במהלך שנתיים הוגדר כהתקדמות מחלה. אודות המשתתפים נאספו נתונים דמוגרפיים, קליניים, מעבדתיים והיסטוריה טיפולית.

החוקרים מצאו כי הממוצע ± סטיית התקן במדד ה- mSASSS גדלו מ- 15.8 ± 9.3 יחידות בבסיס ל-21.7 ± 17.7 בשנה השישית למחקר. שינויים בממוצע ± סטיית התקן במדד ה-mSASSS בין השנים 0-2, 2-4 ו-4-6 עמדו על 2.68 ± 1.23, 2.86 ± 1.47 ו-3.7 ± 1.52 יחידות, בהתאמה. בסך הכל, 24.3% ממשתתפי קבוצת המחקר הראו התקדמות של המחלה במהלך שנתיים. מין זכר (יחס סיכון 2.46 [רווח בר-סמך 95%, 1.05-5.76]), עדות לנזק במצב הבסיס (יחס סיכון 7.98 [רווח בר-סמך 95%, 3.98-16]), מדדי דלקת מוגברים (log C-reactive protein יחס סיכון 1.35 [רווח בר-סמך 95%, 1.07-1.70]) ושימוש ב-TNFi (יחס סיכון 0.82 [רווח בר-סמך 95%, 0.70-0.96]), נמצאו כגורמים מנבאים להתקדמות מחלה רדיוגרפית. ירידה של 20% בקצב התקדמות המחלה נצפתה עם השימוש ב-TNFi.

החוקרים סיכמו כי מין זכר, עדות לנזק במצב הבסיס, מחלה פעילה ומדדי דלקת מוגברים מהווים גורמי סיכון להתקדמות מחלה. טיפול עם TNFi הראה אפקט משנה מחלה על ידי האטת קצב התקדמות מחלה רדיוגרפית.

מקור: 

Sari I, Lee S, Tomlinson G, Johnson SR, Inman RD, Haroon N. Arthritis Care Res (Hoboken). 2021;73(2):275-281. doi:10.1002/acr.24104

נושאים קשורים:  דלקת חוליות מקשחת,  התקדמות מחלה,  גורמי סיכון,  TNFi.,  מחקרים
תגובות