מחקרים

מה הקשר בין ביטוי גנטי של RH2 לבין תחלואה ב-HIV?

מחקר שהתפרסם בכתב העת AIDS הראה שביטוי הומוזיגוטי של RH2 מהווה גורם מגן מפני הדבקה ב-HIV וגם מפני תחלואה מתקדמת והתפתחות איידס

26.04.2021, 16:32
נגיף האיידס תוקף את תאי הגוף. אילוסטרציה

מטרת המחקר הייתה להעריך את הקשר בין ביטוי של קבוצת הדם RH2 - לפי מערכת סיווג הרזוס - לבין הרגישות לזיהום ב-HIV, עומס נגיפי, ספירת תאי CD4+ וקצב ירידה במספר תאי CD4+. כמו כן החוקרים רצו להעריך אם ניתן לנבא את שיעור התחלואה ב-HIV במדינה לפי הימצאות RH2.

במחקרים קודמים החוקרים לא מצאו חולים עם HIV הומוזיגוטיים ל-RH2. משום כך במחקר חתך-רוחב זה בוצע ניתוח נתונים של מדגם גדול יותר, על מנת לקבוע האם זיהומים ב-HIV מתרחשים בהומוזיגוטים ל-RH2. כמו כן, החוקרים ביצעו מחקר חתך-רוחב  העוסק בביטוי RH2 והמהלך הטבעי של מחלת HIV במדינת בוסטוואנה. בנוסף, החוקרים ניתחו מידע שפורסם מ-60 מדינות בעולם על מנת לבחון את הקשר בין תדירות ביטוי RH2 לבין שכיחות הזיהומים ב-HIV.

בתהליך המחקר לקחו 1,600 דגימות דם שלא עברו קרישה (800 דגימות חיוביות ו-800 דגימות שליליות ל-HIV) ובדקו אותם בשיטות סרולוגיות לביטוי של RH2. יחס הדגימות שהיו חיוביות ל-RH2 הושוו למצב החולי ב-HIV ויחס הסיכויים חושב. עומס נגיפי ממוצע וספירת תאי CD4+ מעוקבה של מחקר על מהלך מחלה טבעי הושוו לקטגוריות של RH2. עקומות Kaplan-Meier נבנו עבור ירידה בספירות CD4+ עד 350 תאים/מק"ל על פני 4 שנים.

תוצאות המחקר הראו כי בקרב חולי HIV לא נמצאה אף דגימה הומוזיגוטית חיובית ל-RH2. יתירה מזאת, דגימות שנמצאו שליליות ל-RH2 נמצאו חיוביים ל-HIV בשיעור של פי 1.37 מדגימות הטרוזיגוטיות ל-RH2י(p=0.02), ופי 33 מדגימות הומוזיגוטיות חיוביות ל-RH2י(p=0.01). מטופלים חיוביים ל-RH2 התייצגו, באופן מובהק, עם ספירות תאי CD4+ ממוצעות גבוהות יותר (p<0.0001), עם עומס נגיפי נמוך (p=0.024) וקצב ירידת תאי CD4+ הייתה איטית יותר (p=0.038).

מסקנת החוקרים הייתה כי RH2 הינו פקטור גנטי עם משמעות מובהקת בנוגע לרגישות האדם לחלות ב-HIV, בכל האוכלוסיות. יתרה מזאת, זהו כנראה המדד הכי משמעותי בהערכת סיכון לתחלואה ב-HIV.

מקור: 

Nthobatsang, Kadimo, et al (2021) “Lack of RH2 gene expression may have influenced the HIV pandemic in sub-Saharan Africa”, AIDS: April 1, 2021. Vol. 35, Issue 5, p. 769-776 doi: 10.1097/QAD.0000000000002807

נושאים קשורים:  ספירת תאי CD4,  HIV,  עומס נגיפי,  מחקרים
תגובות