השתלת כבד

אלו תאי T קשורים לדחיית שתל כבד?

אוכלוסיית תאי T בכבד מושתל הינה שונה מזו שבדם פריפרי, מלבד במצב של דחיית שתל אקוטית

09.06.2021, 16:55

תאי T הינם המתווכים העיקריים של תגובה חיסונית בהשתלות אלוגניות. ניתן לעקוב אחר אוכלוסיות מסויימות של תאי T בעזרת הקולטן הייחודי שלהם. עם זאת, סגוליות ותפקוד התאים נותר בלתי ידוע משום שלא נחקרו עד כה בביופסיות כבד אנושיות.

בוצע ניתוח של קולטנים של תאי Tי(T-Cell Receptors-TCR) לפי סוג; CD4+,יCD8+ ותאי T רגולטוריים בדם היקפי ורקמת כבד מושתלת במהלך יציב (ללא דחייה, Non-Rejection-NR), דחייה תאית תת-קלינית (Sub Clinical Rejection-SCR) או דחייה תאית חריפה (Acute Cellular Rejection-ACR). תקופת התצפית הייתה משלב טרום ההשתלה ועד 6 שנים לאחר ההשתלה. יתר על כן, תאי T תגובתיים ממקור תורם אשר זוהו על ידי ביטוי של קולטן CD154 ו-glycoprotein A repetitions predominantי(GARP) לאחר הפעלה אלוגנאית - היו במעקב בדם היקפי ובתוך הכבד המושתל.

למרות שמספר האוכלוסיות של קולטני תאי T לא עלו בדם היקפי לאחר תרומת כבד, מספר השיבוטים של תאי CD4+ תגובתיים ממקור תורם ותאי T רגולטוריים עלה ואלו הצטברו ברקמת הכבד המושתל. להפתעת החוקרים, נמצאו אוכלוסיות נבדלות של קולטנים של תאי T בכבד לעומת דם היקפי, עם חפיפה מוגבלת ביניהם. יש לציין כי במהלך דחייה תאית חריפה (ACR), ישנה זהות בין אוכלוסיות קולטני תאי T ברקמה המושתלת לאלו שבדם ההיקפי. מצב זה רומז על כך שיש תהליך ביות של תאי T בשתל, או הפרשת של תאי T משופעלים מתוך השתל לדם ההיקפי.

זה היה מחקר ראשוני המשווה בין אוכלוסיות TCR בין שתלים כבדיים לבין דם היקפי במצבים שונים של דחייה. מסקנת החוקרים הייתה כי ישנם אוכלוסיות שונות של תאי T, כאשר אלו בעלי תפקוד וסגוליות חשובים בתהליכי הדחייה נמצאים דווקא בתאי T בתוך רקמת הכבד המושתלת. מכיוון שיש מעט חפיפה בין אוכלוסיית תאי T בכבד ובדם היקפי, מומלץ שמחקרים עתידיים שעוסקים בתהליכי דחייה של רקמת כבד יעסקו בתגובה החיסונית של תאי T שנמצאים בתוך הרקמה המושתלת.

מקור: 

Young-Seon Mederacke, et al. (2021) “T cell receptor repertoires within liver allografts are different to those in the peripheral blood” Journal of Hepatology, May 2021. Vol. 74, Issue 5, p.1167-1175. doi.org/10.1016/j.jhep.2020.12.014

נושאים קשורים:  השתלת כבד,  תאי T,  דחיית שתל,  דם היקפי,  שתל,  כבד,  מחקרים
תגובות