מחקרים

האם חיידקי לקטובצילוס יכולים לשמש לטיפול ברינו-סינוסיטיס כרונית עם פוליפים באף?

תפקוד לקוי של המחסום האפיתליאלי בחלל האף מקושר לירידה בנוכחות של חיידקי לקטובצילוס, והחיידק L. casei AMBR2 עשוי לשקם את הפגמים באפיתל

מחקרי עבר הראו את קיומה של פגיעה במחסום האיפתליאלי ברינו-סינוסיטיס כרונית המלווה בפוליפים באף (CRSwNP). בנוסף, הודגם בעבר כי חיידקי לקטובצילוס (Lactobacilli) עשויים להביא לשיקום הפגמים במחסום האפיתליאלי במערכת העיכול. עם זאת, השפעתם על המחסום האפיתליאלי בדרכי הנשימה איננה ידועה.

במחקר שפורסם בכתב העת Allergy, Asthma & Immunology Research העריכו החוקרים את היכולת של  חיידקי Lacticaseibacillus casei AMBR2 ו-Latilactobacillus sakei AMBR8 שבודדו מחלל האף והלוע, להביא לשיקום המחסום האפיתליאלי האפי בקרב חולי CRSwNP.

במסגרת המחקר נמדדו ex vivo עמידות הרקמה הטרנס-אפיתליאלית והחדירות של רקמה שנלקחה מרירית האף ל-isothiocyanate-dextran פלואורסצין 4 קילודלטון (FD4).

ניתוח השכיחות היחסית של חיידקי לקטובצילוס בסינוס המקסילארי של חולי CRSwNP בוצע באמצעות ריצוף אמפליקון של אזור V4 של הגן 16 rRNA.

ההשפעה של חיידקי L. casei AMBR2 ו-L. sakei AMBR8 על שלמות האפיתל נחקרה in vitro בתאי אפיתל אפי ראשוניים (pNECs) מנבדקים בריאים ומחולי CRSwNP, וכן in vivo במודל עכברי עם תפקוד לקוי המחסום, שהושרה באמצעות IL-4. ההפעלה של קולטן TLR2 נבחנה in vitro על ידי שימוש בנוגדנים רב-שבטיים.

חולים הסובלים מ-CRSwNP היו בעלי מחסום אפיתליאלי פגום שהיה במתאם חיובי לשכיחות היחסית של אמפליקונים ספציפיים ללקטובצילוס בסינוס המקסילארי.כמו כן, חיידקי L. casei AMBR2 הביאו להגברת ההתנגדות החשמלית הטרנס-אפיתליאלית (TEER) של תאי pNEC מחולי CRSwNP באופן התלוי בזמן.

טיפול בתאי אפיתל עם L. casei AMBR2 הביא לארגון מחדש של חלבוני צמתי החסימה (tight junction) occludin ו-zonula occludens-1. יתר על כן, נוכחות החיידק L. casei AMBR2 מנעה את החדירות המושרית על ידי IL-4, גם in vivo וגם in vitro.

בנוסף, ההשפעה המיטיבה של חיידקי L. casei AMBR2 על תאי אפיתל אפיים in vitro הייתה תלויה ב-TLR2, שכן חסימת קולטני TLR2 מנעה את העלייה ב-TEER.

לסיכום, פגמים במחסום האפיתליאלי ב-CRSwNP עשויים להיות קשורים לירידה בשכיחות היחסית של אמפליקונים ספציפיים לחיידקי לקטובצילוס. החיידק L. casei AMBR2 הוא בעל יכולת של שיקום שלמות אפיתל האף, ועשוי להיות חלק מאסטרטגיה חדשה לטיפול ב-CRSwNP.

מקור: 

Martens, K et al. Allergy Asthma and Immunology Research. 2021 Jul;13(4):560-575.doi: 10.4168/aair.2021.13.4.560.

נושאים קשורים:  מחקרים,  רינוסינוסיטיס,  פוליפים,  לקטובצילוס,  אפיתל
תגובות