מחקרים

תפקידן של מולקולות מיקרו רנ"א בהופעת דלקות אלרגיות ותסמיני אסתמה

חוקרים זיהו 2 מולקולות רנ"א שהשונות העונתית בביטוי שלהן הייתה קשורה באופן מובהק להופעה עונתית של דלקות אלרגיות ותסמיני אסתמה

20.09.2021, 15:29
אלרגיה בילדים (צילום: אילוסטרציה)

מיקרו רנ"א (miRs) הן מולקולות רנ"א קטנות שאינן מקודדות, המורכבות מ- 18-22 נוקלאוטידים, ומשמשות כגורם מפתח בוויסות תהליכים ביולוגיים רבים, ודלקת בפרט.

מחקר שפורסם בכתב העת Allergy, Asthma & Immunology Research נועד לבחון את הקשר שבין miRs במחזור הדם של ילדים הסובלים מאסתמה ובין השונות העונתית הקיימת בדלקות אלרגיות ובתסמיני אסתמה.

לצורך כך, החוקרים השתמשו ברצף רנ"א קטן וזמין הנמצא בנסיוב הדם, שאת מאפייניו הם בחנו בקרב 398 ילדים עם אסתמה קלה עד בינונית שלקחו חלק בתוכנית ה-Childhood Asthma Management Program.

נתונים ממועד תחילת המחקר על אודות תסמיני אסתמה עונתיים של הנבדקים וסטטוס התגובה (affection) לאלרגן מתבחינים עוריים, שימשו כתוצא הראשי. DESeq2 שימש לזיהוי miRs עם דפוס ביטוי דיפרנציאלי (DE) בין זוגות של עונות. ניתוח רגרסיה שימש את החוקרים לזיהוי קשרים בין הסטטוס האלרגי לאלרגנים עונתיים ספציפיים לבין DE miRs ב-4 עונות, ובין נתונים על תסמיני אסתמה עונתית ל-DE miRs.  בנוסף, השתמשו החוקרים ב-DAVID לצורך ניתוח העשרת מסלולים עבור גני מטרה של ה-DE miRs.

לאחר בקרת איכות, בוצע ניתוח דיפרנציאלי בין 4 העונות של 398 דגימות. החוקרים מצאו 52 miRs ייחודיים מתוך סך של 81 DE miRs לאורך כל עונות השנה. בחינה נוספת של הקשר בין miRs אלה לרגישות לאלרגנים עונתיים באמצעות תבחינים עוריים הביאו לזיהוי של 26 miRs ייחודיים, מתוך 38 miRs שהיו קשורים באופן מובהק לאלרגן באותה העונה.

השוואה בין נתונים הנוגעים לתסמינים של אסתמה עונתית העלתה כי 2 מתוך 26 miRs אלה נקשרו באופן מובהק לתסמיני אסתמה באותן עונות: miR-328-3  (P <0.03) ו-let-7d-3pי(P <0.05). ניתוח העשרה הראה כי צברי המסלולים המועשרים ביותר היו מסלולי האיתות Rap1, Ras ו-MAPK.

לסיכום, ממצאי המחקר מצביעים על כך שהשונות העונתית בביטוי של miR-328-3p ו-let-7d-3p קשורה באופן מובהק לתסמיני אסתמה עונתיים ולאלרגיות עונתיות. עוד עולה מהממצאים כי למיקרו רנ"א let-7d-3p תפקיד מגן בקרב מטופלים אסתמטיים עם רגישות לתות-עץ, בעוד ש-miR-328-3p לוקח חלק בתגובה הפתולוגית בקרב חולים אלה. עבודות נוספות יוכלו לברר הלאה האם miRs אלה הם הגורמים המניעים או התוצאות של התגובה האלרגית.

מקור: 

Tiwari, A et al. Allergy, Asthma and Immunol Research. 2021 Jul;13(4):576-588.doi: 10.4168/aair.2021.13.4.576

נושאים קשורים:  מחקרים,  מחלות דרכי אוויר,  אסתה,  אלרגיה,  אלרגיות עונתיות,  מיקרו רנ"א
תגובות