מחקרים

השוואה בין טיפולים ביולוגיים שונים לפסוריאזיס

ריסנקיזומאב סיפקה את השליטה הטובה ביותר במחלה מבחינת מדד ה-PASI90

נכון להיום, עדיין חסר מידע בכל הנוגע למסלול הביולוגי מאחורי הטיפול בפלאק פסוריאזיס מתונה עד חמורה. מידע זה יסייע לקלינאים להבין את אופן הפעולה הטיפולית וההשפעה הנובעת מכך. כמו כן, קיים צורך במידע כמותי לגבי השוואת היעילות בין סוכנים (agents) מערכתיים שונים.

במסגרת מטא-אנליזה מבוססת מודל אשר פורסמה בכתב העת 'Frontiers in Pharmacology', החוקרים פיתחו מודלים אורכיים באמצעות שתי נקודות סופיות קליניות, אשר דווחו באופן שכיח במסגרת הניסויים הקליניים על פסוריאזיס: שיעור המטופלים המשיגים ≥ 75% הפחתה מערך הבסיס של ה-Psoriasis Area and Severity Index (PASI75), ושיעור המטופלים המשיגים ≥ 90% הפחתה מערך הבסיס של ה-Psoriasis Area and Severity Indexי(PASI90).

בסך הכל נסקרו 80 מחקרים אשר נעשו על 13 סוכנים ביולוגיים ו-4 טיפולים מולקולריים קטנים ומוכוונים. המחקרים מכסים 235 זרועות טיפוליות ו-40,323 מטופלים עם פלאק פסוריאזיס בדרגה מתונה עד חמורה. הטיפולים חולקו ל-5 קבוצות ביולוגיות, ו-3 קבוצות של מולקולות קטנות. החוקרים השתמשו בשני מודלים אורכיים של PASI75 ו-PASI90 על מנת לתאר את ההשפעה התרופתית מבחינת משתנה הזמן, ואת הקשר בין מינון להשפעה. משך זמן התגובה השכיח ל-PASI75 ו-PASI90 עלה עם הזמן, עד שלבסוף הגיע לפלטפורמה.

מבין כל התרופות, טיפול עם ריסנקיזומאב (סקייריזי) במינון 150 מיליגרם אשר ניתנה בשבוע 0, שבוע 4 וכל 12 שבועות הראה את מידת היעילות הגבוהה ביותר, עם PASI75 של 85.95% (CI 95% 75.71-92.60%), עד לנקודה הסופית של PASI75 בשבוע 12. מבחינת יעילות, ניתן לציין גם את הטיפול עם איקסקיזומאב במינון 160 מיליגרם בשבוע 0 וכל 4 שבועות, כאשר ה-PASI75 היה 85.9% (CI 95% 76.12-92.79%). בנוגע לנקודה הסופית של PASI90 בשבוע 12, איקסקיזומאב 160 מיליגרם בשבוע 0 ובשבוע 4 הראתה את השיעור הגבוה ביותר של מטופלים אשר הגיע ל-PASI90י(67.2%; CI 95% 49.91-77.2%), כאשר מיד אחריה היה הטיפול עם ריסנקיזומאב 150 מיליגרם בשבוע 0, שבוע 4 וכל 12 שבועות (65.5% ; CI 95% 47.8-75.7%). בנוסף לכך, ריסנקיזומאב סיפקה את התגובה הגבוהה ביותר מבחינת PASI90 בשבועות 16 ו-24.

החוקרים מסכמים כי מחקרם מספק השוואת יעילות מספרית מבחינת הטיפול עם 17 סוכנים מערכתיים לטיפול בפסוריאזיס. במחקרם, אשר סקר יעילות בלבד, ללא סקירת בטיחות, ניתן לראות כי הטיפול עם ריסנקיזומאב ועם איקסקיזומאב הראה עליונות בשתי הנקודות הסופיות.

מקור:

He H, Wu W, Zhang Y, et al. Model-Based Meta-Analysis in Psoriasis: A Quantitative Comparison of Biologics and Small Targeted Molecules. Front Pharmacol [Internet] 2021 [cited 2022 Feb 25];12. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34276352/

נושאים קשורים:  מחקרים,  פסוריאזיס,  טיפול ביולוגי,  ריזנקיזומאב
תגובות