מחקרים

רמות אאוזינופילים נקשרו עם פעילות המחלה בקוליטיס כיבית

סקירה שיטתית שנערכה על הקשר בין רמות האאוזינופילים לבין תוצאים קליניים של קוליטיס כיבית העלתה כי במחקרים רבים נמצא מתאם חיובי בין השניים

מערכת העיכול, קוליטיס (צילום: אילוסטרציה)
מערכת העיכול, קוליטיס (צילום: אילוסטרציה)

קוליטיס כיבית (UC) מאופיינת עם מהלך מחלה בלתי צפוי ושונות רבה בתגובתיות לטיפול. מחקרים אחרונים מעלים אפשרות לתפקידם של אאוזינופילים בפתוגנזה של המחלה ובניבוי התגובתיות לטיפול.

בסקירה שיטתית אשר פורסמה בכתב העת 'Journal of Crohn's and Colitis', מטרת החוקרים הייתה לקבוע את הקשר בין אאוזינופילים לבין תוצאים קליניים של קוליטיס כיבית. לצורך כך, החוקרים סרקו את הספרות הרפואית, החל מראשית מאגר המידע ועד למאי 2021. החוקרים ביצעו את החיפוש על מנת לזהות את כל העבודות המעריכות את הקשר בין אאוזינופילים, ו/או חלבונים הנגזרים מאאוזינופילים (EDP: eosinophil-derived proteins), לבין תוצאים קליניים, כגון פעילות המחלה, הישנות קלינית, חומרת המחלה, ותגובתיות לטיפול.

בסך הכל זוהו 55 מחקרים. 34 מחקרים העריכו את הקשר בין אאוזינופילים ברקמת המעי לבין תוצאי המחלה, ו-15 העריכו את הקשר באמצעות דגימות דם. 18 מחקרים העריכו את הקשר בין EDP לבין תוצאי המחלה. ב-25 מתוך 34 מחקרים, דווח על כך שנמצא מתאם חיובי בין אאוזינופילים ו/או EDP לבין פעילות המחלה, ב-3 נמצא מתאם שלילי, וב-9 לא נמצא מתאם כלל. מתאמים חיוביים בין אאוזינופילים והישנות קלינית נמצאו ב-4 מתוך 9 מחקרים, וחומרת תוצאי המחלה נמצא ב-5 מתוך 7. ב-4 מתוך 15 מחקרים מראה כי נבדקים עם רמות אאוזינופילים גבוהות יותר היו בעלי תגובתיות נמוכה יותר לטיפול.

החוקרים מסמכים כי ממצאים אלו מצביעים על כך שרמות גבוהות של אאוזינופילים עשויות להקשר עם פעילות מחלה בדרגה גבוהה, תוצאי מחלה גרועים יותר ותגובתיות פחותה לטיפול. מחקרים עתידיים נדרשים על מנת לקבוע האם קיים פנוטיפ נפרד של קוליטיס כיבית המאופיין עם רמות גבוהות של אאוזינופילים, והאם טיפול מוכוון אאוזינופילים עשוי לשנות את מהלך המחלה.

מקור:

Mookhoek A, Haasnoot ML, Bredenoord AJ, Ma C, Jairath V, Pai RK. The clinical significance of eosinophils in ulcerative colitis: a systematic review. J Crohns Colitis [Internet] 2022 [cited 2022 Mar 18];Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35136998/

נושאים קשורים:  מחקרים,  קוליטיס כיבית,  אאוזינופילים,  פעילות מחלה
תגובות