מחקרים

אופדסיטיניב יעילה לטיפול בדלקת מפרקים פסוריאטית

במסגרת ההשוואה נמצא כי הטיפול עם אופדסיטיניב הוביל לתגובות טובות יותר מאשר טיפול עם מעכב TNF או אינבו

06.04.2022, 15:58

במסגרת המחקר SELECT-PsA 1 אשר פורסם בכתב העת 'RMD Open', החוקרים בדקו את יעילות הטיפול עם אופדסיטיניב (רינבוק) בקרב חולי דלקת מפרקים פסוריאטית (PsA). במחקרם נמצא כי טיפול עם אופדסיטיניב במינונים 15 ו-30 מיליגרם היה טוב יותר מטיפול עם אינבו, ולא היה פחות מטיפול עם אדלימומאב. תוצאי המחקר הראו ≥ 20% שיפור לפי קריטריוני ה-American College of Rheumatologyי(ACR) בשבוע 12 תחת הטיפול. בדיווחם, החוקרים מציגים את היעילות והבטיחות בטיפול בקרב המטופלים במחקר ה-SELECT-PsA 1, לאורך 56 שבועות.

משתתפי המחקר הוקצו באופן סמוי קבלת טיפול עם 15 או 30 מיליגרם אופדסיטיניב פעם ביום, אדלימומאב במינון 40 מיליגרם פעם בשבועיים או טיפול עם אינבו. בשבוע 24, כל המשתתפים שטופלו עם אינבו הועברו לטיפול עם אופדסיטיניב במינון 15 או 30 מיליגרם. כלל תקופת הטיפול נמשכה 56 שבועות. נקודות הסיום מבחינת יעילות כללו את שיעור המטופלים אשר הגיעו לשיפור של ≥20%/50%/70% לפי קריטריוני ה- ACRי(ACR20/50/70), ≥ 75%/90%/100% שיפור לפי ה-Psoriasis Area and Severity Indexי(PASI75/90/100), פעילות מינימלית של המחלה (MDA: minimal disease activity) ושינוי מהבסיס לפי מדד ה- modified total Sharp/van der Heijde Score. כמו כן, סוכמו האירועים החריגים הקשורים לטיפול לפי 100 שנות מטופל (PY).

בהתאם לתוצאות שדווחו בעבר עד לשבוע 24, הטיפול עם אופדסיטיניב הוביל לתגובות בערכים גבוהים יותר מאשר התגובות תחת הטיפול עם אדלימומאב במדדי ה-ACR20/50/70 ,PASI75/90/100 ו-MDA. כמו כן, בהתאם לתוצאות שדווחו זה מכבר, נמצאה עצירה בהתקדמות ההדמיתית. בשבוע 56 נמצא שיפור במטופלים אשר עברו מטיפול עם אינבו לטיפול עם אופדסיטיניב, באופן דומה למטופלים אשר הוקצו מלכתחילה לטיפול עם אופדסיטיניב. שיעור האירועים החריגים היה 9.1 אירועים/100 PY עם אופדסיטיני במינון 15 מיליגרם, ו-12.3 אירועים/100 PY עם אופדסיטיניב במינון 30 מיליגרם. דווחו שני מקרי תמותה בכל אחת מקבוצות הטיפול עם אופדסיטיניב.

החוקרים מסכמים כי תחת הטיפול עם אופדסיטיניב במינונים 15 ו-30 מיליגרם עד שבוע 56, נמצאה יעילות בתחומים רבים להערכת מחלת ה-PsA. כמו כן, לא נצפו סוגיות בטיחות חדשות.

מקור:

McInnes IB, Kato K, Magrey M, et al. Upadacitinib in patients with psoriatic arthritis and an inadequate response to non-biological therapy: 56-week data from the phase 3 SELECT-PsA 1 study. RMD open [Internet] 2021 [cited 2022 Feb 24];7(3). Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34663636/

נושאים קשורים:  מחקרים,  דלקת מפרקים פסוריאטית,  אופדסיטיניב,  מעכבי JAK
תגובות