מחקרים

האם יש סמן ביולוגי המרמז על חומרת המחלה של תרומבוציטופניה תרומבוטית אימונית?

רמות אנדותילין-1 בפלסמה מהוות סמן ביולוגי למחלה קשה ומעלה סיכון לתמותה באשפוז ולהיווצרות קרישים עורקיים בחולים עם תרומבוציטופניה תרומטובית אימונית

תרומבוציטופניה תרומטובית אימונית (Immune thrombotic thrombocytopenic purpura - iTTP) נגרמת מחוסר משמעותי בתפקוד של חלבון ADAMTS13י(a disintegrin and metalloproteinase with a thrombospondin type 1 motif, member 13) בפלסמה. למרות ההתקדמות באבחון המוקדם ובניהול המחלה, שיעורי התמותה עקב iTTP חריף נותרות גבוהות, בייחוד באזורים בעולם בהם אין גישה טובה לטיפולים המתקדמים.

החוקרים ביקשו לבחון את השימוש של big endothelin-1י(bigET-1) או התוצר הפעיל שלו, ET-1, כסמן ביולוגי או מאפיין פתוגני ב-iTTP חריף. לשם כך הם מדדו את רמות ה-bigET-1 בפלסמה של מטופלים עם iTTP בעת האשפוז ובמהלך ההפוגה, וכן בפלסמה של מקרי ביקורת בריאים. יתרה מזאת, ההשפעה הביולוגית של ET-1 ביצירת קרישי דם נקבע בעזרת מבחן מיקרופלואידיקה.

תוצאות המחקר הדגימו כי רמות bigET-1 עלו באופן משמעותי מאוד בזמן האשפוז בפלסמה של מטופלים עם iTTP חריף, אשר פחתו באופן משמעותי במהלך התגובה הקלינית לטיפול ובהפוגה. כמו כן נמצא כי רמות גבוהות של bigET-1 גבוהות במעמד האשפוז נמצאו קשורות לירידה בקצב הסינון הכלייתי המשוער (estimated Glomerular Filtration Rate - eGFR), לעליה בצורך באשפוז ביחידה לטיפול נמרץ או ביצוע אינטובציה ולעליה בשיעורי תמותה באשפוז. יתרה מזאת, נמצא כי הוספת הצורה הפעילה של ET-1 לתאי אנדותל בתעלה מיקרופלואידית הגבירה באופן משמעותי את שיעור יצירת הקריש תחת זרימה עורקית.

מסקנת החוקרים הייתה כי לראשונה הוצג התפקיד האפשרי למדידה של bigET-1 במטופלים עם iTTP חריף לצורך הערכת חומרת המחלה וסיכון לתמותה באשפוז. הערכה זו תועיל בריבוד המטופלים לקבוע מי יצטרך ניטור צמוד יותר וטיפול אגרסיבי יותר. כמו כן, החלבון הפעיל ET-1, שהינו תוצר ישיר של bigET-1, עלול לגרום לפגיעה כלייתית בחולים עם TTP, ככל הנראה דרך מנגנון של כיווץ כלי דם והפעלת פרותרומבין.

מקור:

Ruinan Lu, et al. (2022) “Plasma Levels of Big Endothelin-1 Are Associated with Renal Insufficiency and In-Hospital Mortality of Immune Thrombotic Thrombocytopenic Purpura.” Thrombosis and Haemostasis, May 2022. Vol. 122, Issue 03, p. 344-352. DOI: 10.1055/a-1508-8347

נושאים קשורים:  מחקרים,  אנדותלין-1,  טרומבוציטופניה אימונית,  פגיעה כלייתית,  תמותה באשפוז
תגובות