מחקרים

ההשפעה של גיל ומצב סוציואקונומי על רמת נוגדני IgE בקרב אוכלוסייה מצרית

ממחקר אשר פורסם לאחרונה עולה כי לגיל ורמה סוציואקונומית קשר לרמת נוגדני IgE

נוגדנים (איור: אילוסטרציה)
נוגדנים (איור: אילוסטרציה)

מבין סוגי הנוגדנים, נוגדני IgEי(Immunoglobulin E) הינם בעלי השכיחות הנמוכה ביותר. לנוגדנים אלו תפקיד מפתח בכל הקשור לתגובות אימוניות כנגד זיהומים פרזיטיים ותופעות אלרגיות. מחקרים רבים הדגימו זה מכבר קשר בין רמת נוגדני IgE לבין סיכוי גבוה יותר לממאירות.

במחקר אשר ממצאיו פורסמו לאחרונה בכתב העת The Egyptian Journal of Medicine ביקשו החוקרים להעריך את השכיחות של רמות נמוכות במיוחד של נגדני IgEי(Ultra-low IgE levels) ואת ההשפעה של מין וגיל על הופעת מצב זה. המחקר נערך בקרב אוכלוסיית נבדקים מצרים.

במחקר עוקבה רטרוספקטיבי רב-מרכזי זה נעשה שימוש ברישומי ספירות IgE וספירת דם מלאה של 1,099 ילדים ו-993 מבוגרים אשר טופלו בבית חולים ציבורי במצרים, וזאת בין השנים 2015-2021. רמות IgE רובדו ל-3 רמות – נמוך מאוד, תקין וגבוה מאוד.

תוצאות המחקר הדגימו כי מתוך כלל הנבדקים 0.8% היו עם רמת נוגדנים נמוכה מאוד ו-74.4% היו עם רמה תקינה. 24.1% מהמטופלים הציגו רמת נוגדנים גבוה ו-0.7% היו עם רמה גבוהה מאוד. בהשוואה לקבוצת הילדים, רמת IgE הייתה גבוהה באופן מובהק בקרב קבוצת המבוגרים עם רמה של 45 יחידות (IU)/מ"ל (16.5-113.25) ו-20 יחידות (IU)/מ"ל (10-75), בהתאמה (p<0.001). כמו כן הודגם כי למטופלי בית החולים המקבלים שירות באופן פרטי רמת נוגדנים גבוהה יותר יחסית לאלו המטופלים באופן ציבורי, זאת עם רמה של 40 יחידות (IU)/מ"ל (15-98.4) ו-25 יחידות (IU)/מ"ל (10-98.4), בהתאמה (p=0.002).

לא נמצא הבדל מובהק ברמת הנוגדנים בסרום בין המינים (p=0.825). בהשוואה בין מבוגרים למבוגרים צעירים הודגמו רמות IgE גבוהות יותר בקרב אלו הצעירים, זאת עם ירידה הדרגתית ברמות IgE עד לעשור השישי והשביעי. לבסוף, קורלציית Pearson הדגימה קשר ישיר בין רמות IgE וספירת אאוזינופילים, אך קורלציה זאת לא השיגה מובהקות (r=0.04; p=0.367).

מתוצאות מחקר זה עולה כי לגיל ורמה סוציואקונומית קשר ישיר לרמת נוגדני IgE. בנוסף רמות נמוכות במיוחד של נוגדנים הינם בשכיחות מועטה יותר בקרבה אוכלוסייה המצרית.

מקור:

Mohamed, M.F., Gwad, A.M.A.E., Sallam, D.E. et al. The prevalence of ultra-low total IgE level among Egyptian population: impact of age, sex, and socioeconomic class. Egypt J Intern Med 34, 51 (2022). https://doi.org/10.1186/s43162-022-00140-w

נושאים קשורים:  מחקרים,  נוגדני IgE,  נוגדנים,  אפידמיולוגיה,  מצב סוציואקונומי
תגובות