מחקרים

חולים ראומטיים שחוסנו לקורונה הראו הגנה מופחתת מפני זן האומיקרון

בהשוואה לנבדקים בריאים, חולי מחלות ראומטיות אשר חוסנו לקורונה הראו תגובות נטרול צולב לקויה כנגד ווריאנט האומיקרון, מה שעשוי להעיד על הגנה פחותה מפני הדבקה בנגיף

אומיקרון, וריאנטים של נגיף הקורונה. אילוסטרציה

במחקר אשר ממצאיו פורסמו בכתב העת 'Annals of Rheumatic Diseases', מטרת החוקרים הייתה לבדוק האם חיסוני קורונה עשויים לעורר תגובות נוגדנים בקישור צולב (cross-reactive) כנגד וריאנט האומיקרון בחולים עם מחלות ראומטיות אוטואימוניות (ARDs).

לצורך כך, החוקרים ערכו מחקר עוקבה תצפיתי, אשר כלל 149 חולים עם ARDs ו-94 עובדי בריאות (HCWs: healthcare workers). בעת הכניסה למחקר נאספו דגימות דם מהמטופלים, וכך גם לאחר תקופה חציונית של 15 שבועות ממנת החיסון השנייה, או 8 שבועות לאחר המנה השלישית. החוקרים השתמשו בתבחין ה-receptor-binding domain-ACE2 binding inhibition לווריאנט הקורונה על מנת למדוד את היכולת התפקודית של הסרום לנטרול צולב (cross-neutralization). בנוסף לכך, החוקרים העריכו את השכיחות של התפרצות הזיהום (breakthrough infections) ואת המתאם האפשרי עם תגובות מנטרלות בקרב המשתתפים לאחר קבלת מנת החיסון השלישית. הקשר בין הזמן ממועד החיסון ובין תגובות מנטרלות בסרום נובא באמצעות אנליזת רגרסיה ליניארית.

ממצאי המחקר מראים כי השיעור הממוצע של תגובות נטרול צולב כנגד ווריאנט האומיקרון שהתפתחו לאחר קבלת המנה השנייה של החיסון היה 11.5% בחולים עם ARDs ו-18.1% בקרב ה-HCWsי(p=0.007). שיעור התגובות הללו היה נמוך יותר באופן מובהק בקרב החולים עם ARDs לעומת קבוצת ה-HCWs לאחר קבלת המנה השלישית של החיסון (26.8% לעומת 50.3%, p<0.0001). רק 39.2% מהסרום של המטופלים הראו יכולת נטרול תפקודית לווריאנט האומיקרון, ונצפה מתאם דל בין תגובות הנטרול הצולב ובין טיטר ה-anti-spike immunoglobulin G.

במסגרת של 6 שבועות מההערכות האימונולוגיות, נצפה שיעור נמוך יותר באופן מובהק של תגובות מנטרלות לווריאנט האומיקרון בסרום של חולי ה-ARDs אשר חוו התפרצות של הזיהום בהשוואה לאלו שלא חוו זאת (p=0.018). בנוסף לכך, ייתכן והייתה ירידה יחסית בתגובות הנטרול כנגד וריאנט האומיקרון ביחס לזן ה-wild-type של הווירוס במהלך 120 ימים מקבלת החיסון השלישי, עם קצב דעיכה חזוי של -0.351%/יום (רווח בר-סמך של 95% 0.559- עד 0.144-, p=0.001).

לסיכום, חולי מחלות ראומטיות אוטואימוניות הראו תגובת נטרול צולב לקויה לווריאנט האומיקרון, כך שיתכן והחיסון אינו מקנה להם הגנה רחבה מפני התפרצות וריאנט זה. לפיכך, יש צורך בעריכת מחקרים נוספים על יעילות החיסון בחולים עם הפרעות בתפקוד החיסוני.

מקור:

Kim, W. J., Choi, S. H., Park, J. Y., Song, J. S., Chung, J. W., & Choi, S. T. (2022). SARS-CoV-2 Omicron escapes mRNA vaccine booster-induced antibody neutralisation in patients with autoimmune rheumatic diseases: an observational cohort study. Annals of the rheumatic diseases, annrheumdis-2022-222689. Advance online publication.

נושאים קשורים:  מחקרים,  חיסון לקורונה,  אומיקרון,  מחלות ראומטיות,  מחלות אוטואימוניות
תגובות